Úvodní stránka » Výuka angličtiny

Výuka angličtiny

Kurzy anglického jazyky pro firmy i jednotlivce
v Karlových Varech a okolí

Znalost anglického jazyka se stala součástí všeobecné gramotnosti. Ať už potřebujete tento mezinárodně používaný jazyk pro svou práci stávající či budoucí, nebo se chcete jen dorozumět na dovolené, poskytnu vám kvalifikovanou pomoc při výuce angličtiny, odpovídající vašim potřebám a jazykové úrovni. Začít s angličtinou se dá v každém věku! Mám rozsáhlé zkušenosti s výukou anglického jazyka dospělých i patřičnou kvalifikaci.

Angličtina pro začátečníky i pokročilé

Vyučuji dospělé v Karlových Varech a okolí všeobecnou i obchodní angličtinu, a to úplné začátečníky, tak pokročilé. Pro výuku anglického jazyka používám moderní učebnice vydavatelství Macmillan a Oxford. V kurzech angličtiny se zaměřuji na praktickou stránku používání anglického jazyka a rozvoj všech základních dovedností – poslech, mluvení, čtení a podle potřeby také psaní. Tempo i obsah výuky anglického jazyka odpovídají vždy vašim aktuálním znalostem a požadavkům. Pro jednotlivce či malé skupinky je výuka angličtiny velmi intenzivní.

Vyberte si kurz angličtiny dle svých potřeb

Výuka anglického jazyka probíhá v rozsahu, který si sami zvolíte:

  • nejčastěji 1 - 2 vyučovací hodiny anglického jazyka (45 minut) 1x týdně

  • nebo 2 - 3x týdně v případě požadavku na intenzivní výuku angličtiny

Kurzy anglického jazyka můžete navštěvovat sami nebo ve skupině:

  • individuální výuka angličtiny pro jednotlivce či malou skupinu (1 – 4 osoby)

  • kurzy anglického jazyka pro větší skupiny (5 – 12 osob)

Výuka angličtiny může probíhat přímo v prostorách vaší firmy nebo soukromém prostředí (max. 4 osoby).

Používám moderní i osvědčené metody, založené na aktivní účasti studentů při osvojování jazykových znalostí a dovedností. Harmonogram kurzů je individuální. Sdělte mi své možnosti a já vám připravím návrh struktury a rozvrhu výuky. Tento program je možné v průběhu výuky dále přizpůsobit. Výuka probíhá v případě zájmu kontinuálně i v letních měsících.

Ceny kurzů angličtiny

Individuální výuka  1 osoba  300,- Kč  
  2 osoby 400,- Kč  
  3 osoby 450,- Kč  
  4 osoby 500,- Kč  
Skupinová výuka 5 - 12 osob 600,- Kč  
Doprava mimo Karlovy Vary účtuji příplatek za dopravu

Ceny jsou uvedeny za jednu vyučovací hodinu (45 minut). Platba vždy předem na jedno pololetí. Nejsem plátce DPH. Učebnice nejsou zahrnuty v ceně kurzu. Za včas (alespoň den předem) omluvenou absenci je možné domluvit náhradní termín výuky. V případě nevyčerpání předplacených hodin se zpětná náhrada neposkytuje.

Objednejte si svůj kurz angličtiny